Xác thực tài khoản. Làm thế nào để xác thực tài khoản thành công?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsXác thực tài khoản. Làm thế nào để xác thực tài khoản thành công?
AvatarDiamant asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Sử dụng địa chỉ email đã đăng ký trong hồ sơ của bạn để liên lạc với bộ phận Hỗ trợ qua địa chỉ email support@binomo.com, bạn cần gửi tin nhắn đính kèm các tài liệu dùng để xác nhận danh tính của bạn cùng hình ảnh của tài liệu chứa thông tin chi tiết của thanh toán (chỉ cần một phần thông tin). 
Mẹo: Liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để hiểu rõ về danh sách các tài liệu cũng như những yêu cầu đối với tập tin hình ảnh dùng cho việc xác minh tài khoản cá nhân trên sàn giao dịch. 

Rate article