Việc xác thực tài khoản trên Binomo mất bao lâu?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsViệc xác thực tài khoản trên Binomo mất bao lâu?
AvatarGrut asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Sau khi người dùng cung cấp đầy đủ các tài liệu được yêu cầu bởi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và tuân thủ các quy định của hệ thống. Nếu các quy định không bị vi phạm và thực hiện đúng các yêu cầu đã nói trên, việc xác thực tài khoản thường mất khoảng 72 giờ. Nếu người dùng nhận được yêu cầu bổ sung các tài liệu trong tin nhắn phản hồi, họ cần phải gửi chúng bằng cách sử dụng chức năng Reply đối với thư phản hồi.
Lưu ý: không gửi các tập tin bổ sung như là một tin nhắn riêng biệt. 
Người dùng cũng sẽ nhận được thông báo xác thực thành công qua email. 
 

Rate article