Việc rút tiền cần những tài liệu nào?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsViệc rút tiền cần những tài liệu nào?
AvatarMan23 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Trong một số trường hợp nhất định, dịch vụ có thể yêu cầu một bức ảnh hoặc bản scan có màu của trang đầu tiên trong hộ chiếu của bạn. Những tài liệu bổ sung như: một bức ảnh thẻ ngân hàng, một tấm ảnh của người dùng cầm tài liệu trên tay, một ảnh chụp từ hệ thống thanh toán điện tử. Cũng sẽ có những biện pháp cần thiết để xác thực danh tính của chủ tài khoản cũng như các giao dịch.

Rate article