Ví Bitcoin: làm thế nào để xác thực?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsVí Bitcoin: làm thế nào để xác thực?
AvatarPerol asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Nếu người dùng muốn nạp tiền vào tài khoản Binomo từ ví BTC, họ cần gửi hình ảnh chứa thông tin về giao dịch từ ví xác định. ID giao dịch và địa chỉ ví cũng phải được đính kèm. Những thông tin này có thể miêu tả dưới dạng văn bản.
Bạn có thể tìm thấy ID bằng cách truy cập đường link https://www.blockchain.com/en/.
 

Rate article