Ví ADVcash: làm thế nào để xác thực?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsVí ADVcash: làm thế nào để xác thực?
AvatarDiamant asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Để xác thực ví điện tử của dịch vụ này, người dùng cần gửi hình ảnh chứa thông tin giao dịch từ ví đến Binomo. Đảm bảo rằng tên, số ví điện tử và giao dịch có thể nhìn rõ để tiện cho việc xác thực.
Answer for Ví ADVcash: làm thế nào để xác thực?

Rate article