Tôi muốn thay đổi mật khẩu tài khoản thì làm thế nào?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi muốn thay đổi mật khẩu tài khoản thì làm thế nào?
AvatarGrut asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Để thực hiện, bạn cần chọn mục “Thay đổi mật khẩu” ở website thông tin cá nhân của chủ tài khoản.
Trong trường hợp quên mật khẩu, hãy mở trang đăng nhập trên Binomo và cho hệ thống biết là bạn đã quên mật khẩu (bằng cách nhấn vào đường link thích hợp). Tiếp theo, bạn sẽ cần tìm tin nhắn đến địa chỉ email. Truy cập vào đường link được đính kèm trong tin nhắn để thay đổi thông tin cá nhân. Sau đó, một cửa sổ sẽ được mở lên, nhập mật khẩu mới của bạn vào và xác nhận nó một lần nữa.
Sử dụng thông tin đã được cập nhật để đăng nhập vào Binomo.
 

Rate article