Tôi muốn tham gia giải đấu thì làm thế nào?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi muốn tham gia giải đấu thì làm thế nào?
AvatarLeon asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Việc tham gia giải đấu miễn phí là cực kỳ đơn giản! Để tham gia, bạn chỉ cần đăng ký nhanh ở trang của giải đấu đó. Để trở thành người tham gia của giải đấu có phí, bạn phải có số tiền bằng hoặc lớn hơn chi phí đăng ký trong tài khoản thực. Sau khi giải đấu bắt đầu, người dùng sẽ nhận được một số điểm tiêu chuẩn. Các giao dịch trong giải đấu sẽ được thực hiện bằng tiền ảo, tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tiền từ tài khoản thực để thực hiện các giao dịch mua lại trong giải đấu.

Rate article