Tôi muốn nhận thưởng thì cần những điều kiện gì?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi muốn nhận thưởng thì cần những điều kiện gì?
AvatarShot33 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Thực hiện các điều sau:

  • Nạp tiền vào tài khoản trong hệ thống (từ thẻ ngân hàng hay ví điện tử cá nhân);
  • Nhập mã thưởng;
  • Kích hoạt tiền thưởng không yêu cầu nạp tiền. Người dùng có thể nhận được nó nếu là chủ sở hữu của tài khoản Gold hoặc VIP và tham gia chương trình khuyến mãi (miễn phí).
Rate article