Tôi có thể tải ứng dụng cho điện thoại hoặc máy tính bảng ở đâu?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi có thể tải ứng dụng cho điện thoại hoặc máy tính bảng ở đâu?
AvatarJayz asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Tùy vào hệ điều hành của thiết bị bạn đang sử dụng mà bạn có thể tải ứng dụng tại cho Android hoặc cho iOS.

Rate article