Tiền thưởng và Giải đấu. Tiền thưởng là gì?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTiền thưởng và Giải đấu. Tiền thưởng là gì?
AvatarSuccess1980 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Đây là phần thưởng dành cho người dùng Binomo để mở rộng khả năng giao dịch trên nền tảng. Các chương trình khuyến mãi với giải thưởng bằng tiền mặt sẽ thường xuyên được tổ chức trên website Công ty. Các giải thưởng này sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoản giao dịch.
Phần thưởng được dùng cho với mục đích:

  • Như là một phần thưởng cho người dùng khi nạp tiền lần đầu tiên vào tài khoản;
  • Như là một phần thưởng cho người dùng khi thực hiện thanh toán thường xuyên;
  • Một khoản tiền an toàn cho giao dịch. Quy mô phần thưởng sẽ phụ thuộc vào điều khoản bảo hiểm;
  • Như là phần thưởng cho việc chiến thắng giải đấu.

Phần thưởng sẽ được chuyển đến tài khoản trong vòng 24 giờ sau khi người dùng nhận kích hoạt việc nhận phần thưởng. Thời hạn của các chương trình khuyến mãi có thể thay đổi tùy vào quy mô phần thưởng. Người dùng chỉ có thể rút tiền thưởng sau khi hoàn thành các giao dịch bắt buộc. Phần thưởng người dùng kiếm được sẽ chỉ thuộc sở hữu của họ.

Rate article