Thanh toán. Làm thế nào để tôi nạp tiền vào tài khoản trên sàn giao dịch?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsThanh toán. Làm thế nào để tôi nạp tiền vào tài khoản trên sàn giao dịch?
AvatarShot33 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Hướng dẫn:

  • Mở mục “Thu ngân” tại đường link https://binomo.com/cashier ;
  • Lựa chọn phương thức thanh toán thuận tiện nhất đối với bạn;
  • Nhập vào số tiền mong muốn;
  • Xác nhận giao dịch bằng cách nhấn nút Thanh toán;
  • Làm theo chỉ dẫn.
Rate article