Tại sao tôi lại cần tài khoản giao dịch thực?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTại sao tôi lại cần tài khoản giao dịch thực?
AvatarLeon asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Khi bạn sửa dụng tài khoản dùng thử, bạn sẽ không thể rút tiền từ tài khoản kể cả khi thu được lợi nhuận từ các giao dịch. Để thực sự kiếm tiền trên Binomo, bạn sẽ cần một tài khoản thực. Nếu không, việc giao dịch trên sàn chỉ một thú vui tiêu khiển chứ không phải là cách kiếm tiền.
Mặt khác, người dùng tài khoản thực có thể sử dụng một số lượng lớn chức năng, nhận các phần thưởng cũng như tham gia đấu giá các phần thưởng tiền mặt.
Để chuyển đổi từ tài khoản dùng thử, kích hoạt chế độ tài khoản thực ở phía trên cùng của website. Nạp tiền vào tài khoản và thoải mái để thực hiện giao dịch. Để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, mở mục có tên “Thu ngân”, tìm nút “Thanh toán” và làm theo hướng dẫn.

Rate article