Những đơn vị tiền tệ nào có thể dùng để giao dịch?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsNhững đơn vị tiền tệ nào có thể dùng để giao dịch?
AvatarMoneymaker asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Khi đăng ký tài khoản, người dùng được cung cấp các lựa chọn sau: rubles, dollars, euros. Tùy theo quyết định của bạn mà đơn vị tiền tệ nào sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn.

Rate article