Nếu tôi không thể nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ ngân hàng thì nên làm gì?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsNếu tôi không thể nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ ngân hàng thì nên làm gì?
AvatarLeon asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Hướng dẫn:

  1. Đảm bảo rằng quốc gia nơi bạn cư trú được chọn chính xác ở mục thông tin người dùng.
  2. Xóa cache và cookies trên trình duyệt bạn đang dùng. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy thử lại trên một trình duyệt khác.
  3. Đảm bảo mật khẩu bạn nhập là chính xác (Đoạn mã mà ngân hàng gửi đến số điện thoại của bạn).

Cách giải quyết khác: chuyển tiền từ thẻ ngân hàng vào ví điện tử của bất cứ dịch vụ thanh toán nào hợp lệ, sau đó nạp tiền từ ví vào tài khoản giao dịch.

Rate article