Mujhe lenden ke liye nyuntam aur adhuktam seema khan mil skti hai?

Вопросы / ответыCategory: Questions-hingMujhe lenden ke liye nyuntam aur adhuktam seema khan mil skti hai?
AvatarTrump asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Mudra seemayein:

  • Dollar (1 se 1,000 tak);
  • Uro (1 se 1,000 tak);
  • Rubel (100 se 50,000 tak)।
Rate article