Muje bonus kese milega?

AvatarGrut asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Bonus ki shatein:

  • Upyogkarta ne apne fundon ke sath system ke aantrik khate ko fr se bhar diya hai
  • Upyogkarta ne bonus coupan ko sakriye kr diya hai;
  • Upyogkarta ne nodeposit bonus binomo ko sakriye kr diya hai.

Nodeposit bonus kese prapt Karen;

  • Karwayi mein bhagidari;
  • Gold aur VIP khate ke malik bane.

Bonus prapt karne ke liye niyamon ki vistrut samiksha ke liye, client samjote ka 7 wan section kholen.

Rate article