Liệu tôi có thể đăng ký theo dõi các bản tin?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLiệu tôi có thể đăng ký theo dõi các bản tin?
AvatarCoinman asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Vâng bạn có thể. Để đăng ký, chỉ cần mở mục “Thông tin cá nhân” và đánh dấu chọn vào mục bạn đồng ý nhận các phần thưởng và giới thiệu từ nhà đầu tư. Xác nhận việc đăng ký theo dõi bản tin bằng cách nhấn nút “Lưu”. Vậy là xong! từ giờ bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào từ Binomo.
Việc bỏ theo dõi cũng thực hiện tương tự: bạn cần bỏ dấu chọn và xác nhận yêu cầu.

Rate article