Liệu tôi có phải đóng thuế cho số tiền kiếm được trên Binomo không?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLiệu tôi có phải đóng thuế cho số tiền kiếm được trên Binomo không?
AvatarShot33 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Công ty sẽ không có trách nhiệm quản lý thuế cho người dùng. Điều đó có nghĩa rằng người dùng phải trả các khoản thuế một cách độc lập, tuân theo pháp luật nơi họ sinh sống.

Rate article