Liệu có thể giao dịch và rút tiền từ tài khoản chưa xác thực hay không?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLiệu có thể giao dịch và rút tiền từ tài khoản chưa xác thực hay không?
AvatarJayz asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Người dùng sẽ tạm thời không thể rút tiền nếu họ chưa hoàn thành việc xác thực danh tính. Một khi quá trình xác thực diễn ra thành công, người dùng có thể mở khóa chức năng rút tiền từ tài khoản. Ngoài ra, nếu không có yêu cầu gì, người dùng có thể tự do giao dịch kể cả khi chưa xác thực tài khoản. 
Tôi nên làm gì nếu được yêu cầu xác thực? 
Trong trường hợp này, người dùng cần gửi các tài liệu cần thiết đến địa chỉ email của Binomo cũng như xác nhận thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử mà được sử dụng để nạp tiền vời tài khoản của bạn. 
Liên hệ chúng tôi tại địa chỉ:
support@binomo.com 
Lưu ý: Các tài liệu đã được nén sẽ không được chấp nhận. Các định dạng cho phép là JPG, PDF, PNG và BMP.
 

Rate article