Làm thế nào để xem trạng thái của yêu cầu rút tiền?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để xem trạng thái của yêu cầu rút tiền?
AvatarLeon asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Mở mục “Thu ngân”, kích hoạt yêu cầu rút tiền tại đường link https://binomo.com/en/payouts. Để xem toàn bộ các yêu cầu, truy địa chỉ https://binomo.com/en/history.
Nếu yêu cầu của người dùng bị từ chối, nó sẽ bị xóa khỏi danh sách, đồng thời sẽ có một thông báo được gởi đến email người dùng. Sau khi kiểm tra lý do mà yêu cầu bị từ chối, người dùng cần chỉnh sửa và gửi lại yêu cầu.

Rate article