Làm thế nào để xác thực ví Yandex?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để xác thực ví Yandex?
AvatarSuccess1980 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Để xác thực ví Yandex thành công, bạn cần gửi hình ảnh chứa thông tin việc nạp tiền vào tài khoản ở sàn giao dịch từ ví xác định. Bạn có thể xem được thông tin cần thiết tại đường link https://money.yandex.ru/action?_openstat. 
Khi chụp ảnh màn hình, đừng quên mở danh sách chứa mã số ví của bạn. Các thông tin cần được chụp sao cho có thể đọc một cách dễ dàng.
Answer for Làm thế nào để xác thực ví Yandex?

Rate article