Làm thế nào để xác thực ví WebMoney?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để xác thực ví WebMoney?
AvatarShot33 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Để xác thực ví của hệ thống thanh toán điện tử nổi tiếng WebMoney, người dùng cần gửi hình ảnh với chất lượng cao chứa thông tin việc nạp tiền vào tài khoản Binomo. Người dùng có thể tìm thấy chúng trong tài khoản của họ. Mã WMID và số ví điện tử cần được nhìn thấy trong ảnh chụp. Sau đó, bạn cần một ảnh chụp với thông tin cá nhân của chủ sở hữu ví (mã WMID và tên).
Answer for Làm thế nào để xác thực ví WebMoney?
Answer for Làm thế nào để xác thực ví WebMoney?

Rate article