Làm thế nào để xác thực ví PerfectMoney?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để xác thực ví PerfectMoney?
AvatarCoinman asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Người dùng cần mở trang tài khoản cá nhân của dịch vụ này để chụp ảnh màn hình chứa các thông tin giao dịch về việc chuyển tiền đến trang Binomo từ ví điện tử. Chắc chắn rằng hình chụp có mã số giao dịch. Tiếp theo, bạn cần gửi hình chụp website với thông tin cá nhân của chủ sở hữu tài khoản điện tử.
Answer for Làm thế nào để xác thực ví PerfectMoney?
Answer for Làm thế nào để xác thực ví PerfectMoney?

Rate article