Làm thế nào để xác thực ví Neteller?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để xác thực ví Neteller?
AvatarPerol asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Để xác thực thành công ví Netelller, chủ tài khoản Binomo cần truy cập đường link  https://member.neteller.com/transaction/index  và chụp ảnh màn hình chứa các thông tin giao dịch của hệ thống. Trước khi chụp ảnh, đừng quên mở danh sách ở góc phải để mã số ví có thể được nhìn thấy.
Answer for Làm thế nào để xác thực ví Neteller?

Rate article