Làm thế nào để xác thực Promsvyazbank?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để xác thực Promsvyazbank?
AvatarLeon asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Việc xác thực dịch vụ Promsvyazbank đòi hỏi chủ tài khoản Binomo gửi một hình ảnh chứa thông tin về việc chuyển tiền từ một ví cụ thể đến sàn giao dịch. Những thông tin như ngày tháng, thời gian và số tiền giao dịch cần phải dễ đọc.

Rate article