Làm thế nào để xác thực email của tôi?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để xác thực email của tôi?
AvatarMan23 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Sau khi hoàn thành việc đăng ký, bạn sẽ nhận được một tin nhắn xác nhận từ hệ thống gửi đến email đã đăng ký. Thông thường, tin nhắn sẽ đến trong 5 phút. Khi đó, mở tin nhắn đã nhận và xác nhận địa chỉ bằng cách nhấp chuột vào đường link được yêu cầu.
Tôi phải làm gì nếu không nhận tin nhắn đến địa chỉ email đã đăng ký? Trong trường hợp này, bạn hãy kiểm tra thư mục “Tin nhắn rác”. Nếu vẫn không có tin nhắn, bạn có thể tiếp tục yêu cầu gửi một tin nhắn xác nhận khác. Để làm điều đó, truy cập đường link https://binomo.com/account.
Kiểm tra địa chỉ email của bạn. Nó có được đăng ký chính xác chưa? Nếu có bất cứ lỗi nào, hãy sửa nó. Xác nhận lại một lần nữa, và chờ tin nhắn tới. Sau đó làm theo những điều đã hướng dẫn phía trên.
Trong trường hợp bạn đã làm đúng các bước trên mà vẫn không thể xác nhận email, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật bằng địa chỉ support@binomo.com.

Rate article