Làm thế nào để tôi thực hiện một giao dịch?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để tôi thực hiện một giao dịch?
AvatarLeon asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Đầu tiên, bạn cần xác định loại giao dịch phù hợp nhất với bạn.

  • Giao dịch “Tiêu chuẩn”

Khi mở một giao dịch, bạn cần chỉ định tài sản, số tiền giao dịch, hướng di chuyển của biểu đồ và thời điểm đóng giao dịch. Giao dịch sẽ đóng ngay khi đến thời điểm đóng đã chọn.
Nếu bạn dự đoán đúng hướng đi của biểu đồ giá tại thời điểm đóng giao dịch, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng vào tài khoản cá nhân. Nó sẽ được tính như sau:
“Số tiền đầu tư + lợi tức tính theo tỉ lệ phần trăm tùy vào tài sản được lựa chọn giao dịch”

  • Giao dịch “Strike”

Khi mở một giao dịch, bạn cần chỉ định tài sản, số tiền giao dịch, hướng di chuyển của biểu đồ, giá Strike và thời điểm đóng giao dịch. Nhìn sơ qua thì nó hoàn toàn giống với giao dịch “Tiêu chuẩn”. Tuy nhiên, điểm khác nhau duy nhất giữa hai loại đó là đối với giao dịch “Strike” thì giao dịch có thể được đóng trước thời điểm chỉ định.
Lưu ý: Giao dịch “Strike” chỉ khả dụng trên ứng dụng di động.

Rate article