Làm thế nào để tôi nhận phần thưởng khi chiến thắng giải đấu?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để tôi nhận phần thưởng khi chiến thắng giải đấu?
AvatarCoinman asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Mở trang giao dịch và đến mục “Quà tặng”, ở đó bạn có thể kích hoạt phần thưởng. Khi đó tiền thưởng sẽ được chuyển đến tài khoản giao dịch thực. Người dùng có thể sử dụng chúng cho giao dịch trên sàn, hoặc có thể rút về ví hoặc thẻ của mình.

Rate article