Làm thế nào để tham gia giải đấu?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để tham gia giải đấu?
AvatarShot33 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Đi đến trang thông tin giải đấu và đăng ký tham gia. Để đăng ký thành công, bạn cần có đủ số tiền cần thiết trong tài khoản thực để có trả lệ phí đăng ký. Ngoài ra, sàn giao dịch Binomo cũng tổ chức các giải đấu miễn phí cho người dùng mỗi ngày. 
Một khi giải đấu bắt đầu, người dùng sẽ nhận được một số điểm nhất định. Các giao dịch trong giải đấu được thực hiện với tiền ảo và nó có thể mua bằng tiền có trong tài khoản thực của người dùng. Số lượng giao dịch mua lại có thể thực hiện sẽ khác nhau tùy vào giải đấu. 

Rate article