Làm thế nào để tắt chế độ thanh toán trong một lần nhấp chuột?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để tắt chế độ thanh toán trong một lần nhấp chuột?
AvatarMoneymaker asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Mở mục “Thu ngân”, đánh dấu chọn vào cột “Thanh toán với một thẻ mới”. Sau đó, viết ra số tiền thanh toán, bỏ đánh dấu ở lựa chọn liên quan đến thanh toán trong một lần nhấp chuột. Hoàn thành việc thanh toán bằng việc nhấp vào nút “Gửi tiền”. Vậy là xong! Việc thanh toán trong một nhấp chuột đã bị vô hiệu hóa.

Rate article