Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản nếu không có ý định giao dịch?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để rút tiền từ tài khoản nếu không có ý định giao dịch?
AvatarGrut asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Dĩ nhiên người dùng có quyền rút tiền nếu họ không muốn bắt đầu hay tiếp tục giao dịch trên sàn. Cần lưu ý một điều là người dùng sẽ phải trả 10% phí hoa hồng nếu lợi nhuận giao dịch không vượt quá hai lần số tiền thanh toán. Sẽ có thông báo cho người dùng nếu họ phải trả phí hoa hồng. Nếu chủ tài khoản Binomo đồng ý giao dịch, họ sẽ rút được tiền từ tài khoản.
Có thể tham khảo Thỏa thuận khách hàng để biết thêm chi tiết về việc rút tiền từ sàn giao dịch.

Rate article