Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản dùng thử?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để rút tiền từ tài khoản dùng thử?
AvatarDiamant asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Đối với Binomo, bạn sẽ không thể thực hiện việc rút tiền từ tài khoản được cung cấp cho việc luyện tập. Tài khoản dùng thử được tạo ra với mục đích để người dùng làm quen và hiểu rõ cách thức giao dịch. Đây có thể hiểu như là một môi trường “giả lập” cho người dùng.

Rate article