Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để rút tiền từ tài khoản?
AvatarMoneymaker asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Người dùng có thể rút tiền đến những thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử mà đã được sử dụng để nạp tiền trước đó bằng cách đến mục Thu ngân và chọn mục Rút tiền

Rate article