Làm thế nào để rút tiền thưởng về tài khoản?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để rút tiền thưởng về tài khoản?
AvatarDiamant asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Để nhận tiền thưởng về thẻ hoặc ví điện tử, người dùng trước tiên phải hoàn thành doanh thu giao dịch bắt buộc. Doanh thu giao dịch bắt buộc là số tiền thưởng nhân với hệ số đòn bẩy tương ứng.
Mở trang nạp tiền tài khoản để biết thêm thông tin về việc nhận tiền thưởng tại đường link https://binomo.com/cashier. Tại trang này, chọn cách thức thuận tiện nhất để thanh toán. Sau cho nhấn vào đường link “Thông tin…”.
Để kiểm tra doanh thu giao dịch hiện tại, hãy mở mục “Quà tặng” tại trang giao dịch chính.

Rate article