Làm thế nào để nâng cấp tài khoản VIP?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để nâng cấp tài khoản VIP?
AvatarPerol asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Để có thể trở thành VIP, bạn cần nạp ít nhất 60000 Rúp (hoặc 1000 euros/dollars). Ngoài ra bạn cũng cần phải xác thực số điện thoại di động của tài khoản. 

Rate article