Giao dịch “Xuống” có nghĩa là gì?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsGiao dịch “Xuống” có nghĩa là gì?
AvatarMoneymaker asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Nó dùng để chỉ những giao dịch mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, khi họ mua khi đặt cược vào việc giá tài sản sẽ chuyển động theo hướng đi xuống và đến lúc hết hạn sẽ thấp hơn so với lúc chốt giao dịch.

Rate article