Giao dịch. Khi nào thì tôi có thể thực hiện giao dịch trên Binomo?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsGiao dịch. Khi nào thì tôi có thể thực hiện giao dịch trên Binomo?
AvatarCoinman asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Tất cả người dùng sẽ có thể giao dịch ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không có ràng buộc nào. Điều kiện duy nhất là người dùng phải có tiền trong tài khoản giao dịch. Đối với cuối tuần và ngày lễ, người dùng có thể giao dịch các loại tiền điện tử và một số tài sản mà có thể giao dịch vào cuối tuần.

Rate article