Có những yêu cầu nào đối với tài liệu khi thực hiện xác thực?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsCó những yêu cầu nào đối với tài liệu khi thực hiện xác thực?
AvatarMoneymaker asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Có những yêu cầu sau: 
Người dùng phải gửi ảnh có màu toàn tranh của hộ chiếu, thông tin cá nhân và hình ảnh trong tài liệu phải có thể nhìn rõ. Yêu cầu tương tự cũng được áp dụng với số series và số hộ chiếu. Người dùng có thể làm mờ chữ ký mà không vi phạm quy định. 
Nếu người dùng muốn gửi một bản scan của thẻ ID, họ sẽ cần phải cung cấp hình ảnh đầy đủ hai mặt của thẻ. Chủ thẻ có quyền thêm watermark hoặc chữ ký ở phía trên của thẻ sao cho vẫn đảm bảo các thông tin cơ bản không bị che khuất. 
Các hình ảnh cần được gửi với nền là trang trắng, đảm bảo bốn góc của ảnh có thẻ thể nhìn được và ảnh chụp không bị cháy sáng. 
Answer for Có những yêu cầu nào đối với tài liệu khi thực hiện xác thực?

Rate article