Các phần thưởng của giải đấu được xác định như thế nào?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsCác phần thưởng của giải đấu được xác định như thế nào?
AvatarMoneymaker asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Trong giải đấu có phí, tiền thưởng sẽ được tính dựa trên tỉ lệ phần trăm của tổng số tiền mà người tham gia dùng để đăng ký và thực hiện giao dịch mua lại. Tỉ lệ này sẽ khác nhau tùy vào giải đấu.

Rate article