Alfaklik ko kese stayapit Karen?

Вопросы / ответыCategory: Questions-hingAlfaklik ko kese stayapit Karen?
AvatarGrut asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Ek vashisht wallet se Binomo ke khate mein lenden ka screenshot bhejkar iss parnali ki pushti ki jati hai. Sunischit Karen ki chavi pr niman data de rha hai; dinaak, samay, bhugtan rashi.

Rate article